eReDő – Rokonság és szövetség. Babakumar Khinayat előadása

ROKONSÁG ÉS SZÖVETSÉG.
A sztyeppei népek társadalomszervezésének jellegzetességei

BABAKUMAR KHINAYAT (Kazakisztán) néprajzkutató, a történelemtudományok kandidátusának előadása

A kazak történész, néprajztudós már egy alkalommal tartott előadást a sorozat keretében, melyben a kazak és a magyar nép műveltségének párhuzamait ismertette. Ez alkalommal egy általánosabb, az egész eurázsiai térségre kitekintő témakörbe, a sztyeppei népek társadalomszervezésének alapjaiba vezeti be a nézőket a kiváló kutató. A rokonság és a szövetség igen összetett rendszerét elsősorban természetesen a kazak nép példáján keresztül világítja meg, de az előadás tanulságai érvényesnek tekinthetők az ázsiai nomád társadalmakra is. A párhuzamok e területen is kimutathatók népeink között: ugyanúgy a család a társadalom alapsejtje a sztyeppei népeknél is, akárcsak a szerves magyar társadalom esetében, s a nem vérségi alapon szerveződő kapcsolatokat, a szövetségeket, szintén vérrel pecsételik meg.

Vélemény, hozzászólás?